Дигитализацијата претставува четврта индустриска револуција

Дигитализацијата претставува четврта индустриска револуција која брзо ги трансформира општествата и економиите. Брзината и обемот на промените се веројатно без

Прочитај повеќе