Преку алатката sirera.mk ќе се следи спроведувањето на националните фондови за рамномерен регионален развој

Електронскиот систем за координација во планирањето, спроведувањето, мониторингот и евалуацијата на политиките за рамномерен регионален развој – sirera.mk , наречен СиРеРа денеска

Прочитај повеќе

Ќе се финансираат нови 74 проекти за развој на селата и на подрачјата со специфични развојни потреби

Со средства од буџетот на Министерството за локална самоуправа до крајот на годината ќе се реализираат 74 нови проекти за

Прочитај повеќе