archiveресторани

ЕкономијаМакедонија

Внимавајте при купувањето на презентации во хотели и ресторани, можете да го вратите производот за 14 дена

Во хотели, ресторани, дома или на патувања потрошувачите склучуваат договори за купување различни производи, „навлечени“ од „слаткоречивите“ трговци. Притоа, не...