archiveРецесија

ЕкономијаМакедонијаСветот на работникот

Македонија и глобалната рецесија

Затвoрањето на економијата и ограниченото движење поради ширењето на ковид-19 ја предизвика најдлабоката индуцирана рецесија на македонската, но и на...
ЕкономијаМакедонија

Компаниите треба да изготват посебни стратегии за намалување на влијнието на рецесијата на германската економија

Компаниите треба да изготват посебни стратегии за намалување на влијнието на рецесијата на германската економија во своето работење, а државните...