Царовска: Со новата Концепција за основно образование правиме сериозен исчекор кон постигнување на родова рамноправност

Родовата рамноправност е значајна тема и основа за поставување на повисоки стандарди на живеење. Направен е значаен напредок во однос

Прочитај повеќе

Царовска: Со образованието поставуваме основи за интеркултурност, родова рамноправност и инклузивност

Уште од најмала возраст момчињата и девојчињата ги насочуваме кон родова непрамноправност и улогата на мажот ја поставуваме поинаку од

Прочитај повеќе