MOT: Мерење на родовиот јаз во платите

Во глобалниот извештај за плати 2018/19 година на Меѓународната организација на труд – МОТ се претставува глобална анализа на родовиот

Прочитај повеќе