Преку лесно достапни локални е-услуги до брза и квалитетна реформа на јавната администрација во општините

Само 4,5% од населението во руралните средини се информира за работењето на општините преку нивните веб страни што упатува на

Прочитај повеќе

Рурална Коалција ќе одржи е- пазар насловен како „Наша тезга“

Жените имаат КЛУЧНА улога во производството на храна, а оваа година Меѓународниот ден на руралната жена – 15 октомври се

Прочитај повеќе

Акција за зајакнување на свеста кај земјоделците за влијанието на климатските промени врз земјоделското производство

Во полн ек е кампањата која што ја спроведува Рурална коалиција насочена кон преземањето на акција за подигнување на свеста

Прочитај повеќе

Жените во руралните средини и нивната економската независност се стратешки приоритет на Рурална Коалиција

Рурална Коалиција во својот стратешки план за периодот 2021-2025, како свој стратешки приоритет ја зацрта поддршката на жените и младите

Прочитај повеќе

Рурална коалиција: До каде е родово-одговорното буџетирање во секторот земјоделство и рурален развој?

Кога ги дискутираме родовите прашања, мора да имаме предвид дека буџетот е важен показател за степенот до кој Владата ја

Прочитај повеќе