Југоисточниот регион со најголемо учество во бруто-додадена вредност во земјоделството

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година, во креирањето на бруто-додадената вредност во земјоделството, најголемо учество има

Прочитај повеќе

МТСП: Вложуваме во младите, создаваме услови за напредок и развој на вештини

На денешниот Светски ден на вештините на младите МТСП ги потврдува заложбите за подобрување на условите за професионален развој на

Прочитај повеќе

Норвешка поддршка за отпочнување на сопствен бизнис, ќе добијат 30 лица

Триесет невработени лица од Вардарскиот, Полошкиот, Југозападниот и Североисточниот плански регион од денеска почнаа да посетуваат обука за отпочнување на

Прочитај повеќе