archiveсредни училишта

МакедонијаПравда

Истражување: Образовниот систем не е подготвен за е-настава, потребен е унифициран модел и обука на наставниците

Образовниот систем потфрлил, средните училиште неподготвени за онлајн настава. Резултатите од истражувањето на ЛЕАД се поразителни.  Дигиталните алатки речиси да...