archiveстареење на населението

Економија

Според Еуростат Хрватска ќе стане земја на старци

ЕУРОСТАТ, официјалното статистичко биро на Европскиот парламент, неодамна ги објави најновите проекции за движењето на населението во Европската унија до...