- Advertisement -

archiveстатистика

ЕкономијаМакедонија

секторите Дејности на здравствена и социјална заштита и Стручни, научни и технички дејности преживуваат најмногу

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година било регистрирано 6 321 новосоздадено претпријатие, што претставува 9.2 %...
1 8 9 10
Page 10 of 10