archiveстопанства

ЕкономијаМакедонија

Македонското земјоделство соочено со многу предизвици

Ограничени инвестиции во земјоделска инфраструктура, прекумерна расцепканост на земјоделското земјиште и мала површина на земјоделските стопанства, напуштање на селата, отежнат...