Размена на искуства во привлекувањето на странски инвестиции со Канцеларијата за инвестиции на Република Турција

Со посредство на Турската Aгенција за Sоработка и Kоординација (ТИКА), Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ

Прочитај повеќе

Второ тромесечје по ред Македонија бележи странски инвестиции

ВТОР КВАРТАЛ ПО РЕД МАКЕДОНИЈА БЕЛЕЖИ НЕТО-ОДЛИВ НА СДИ! Во вториот квартал од 2020 година беше забележан нето-одлив на странски

Прочитај повеќе