Стратешкото планирање треба да биде стратешка вежба

Многу менаџери се жалат дека креирањето на стратегиите често се сведува на акционен план кој личи на претходниот. За да

Прочитај повеќе