Лекција по трудово право: Престанување на договорот за вработување по добиена судска пресуда

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Престанување на договорот за вработување по добиена судска пресуда Работодавачот во било кое

Прочитај повеќе

Враќање на работа по добиена судска пресуда

Враќање на работа по добиена судска пресуда Доколку се водело судски спор за законитоста на одлуката за престанок на работниот

Прочитај повеќе