Судски совет ги усвои методологиите за оценување на работата на судиите и на претседателите на судовите

Судскиот совет на Република Северна Македонија ги усвои Методологија за оценување на работата на судија врз основа на исполнетост на

Прочитај повеќе