Велкоска: Онлајн наставата нуди доста можности, но училницата е незаменлива

Воведувањето на вонредната состојба и прекинувањето на редовниот наставен процес, пред нас како наставници создаде нови предизвици да се реорганизираме

Прочитај повеќе