Надлежните органи да не даваат дозвола за колективни постапувачи на компании кои не ги исполнуваат законските обврски

По повод апликација за дозвола за колективен постапувач од Еко пакување  Доо Струмица, Асоцијацијата за посебни текови на отпад денес

Прочитај повеќе

Асоцијацијата за управување со посебните текови на отпад бара доследно спроведување на законите и имплементација на забелешките од бизнис заедницата

Во фаза кога во собранието се расправа за неколку закони поврзани со селекција на отпадот и рециклирање, асоцијацијата за управување

Прочитај повеќе