Силни на уста, ужасни во пракса

Спроведување во пракса – фраза којашто често се споменува, но останува само тоа – спомената. Изговорена колку да се изговори.

Прочитај повеќе