Дали кај соседите ќе има трајна работа од дома?

Помеѓу предлозите за измена на Законот за работни односи во Хрватска, на прво место секако ќе се најдат пофлексибилните договори

Прочитај повеќе