„Можеме да имаме европски работнички права и пред да влеземе во ЕУ“ – Колку работните односи во Македонија се усогласени со тие во ЕУ?

Колку Македонија ги исполнува условите на Европската унија во однос на работничките права и областа на трудовата легислатива, беше едно

Прочитај повеќе

Како се одразува одливот на работници врз пазарот на трудот во Македонија?

Бобан Илијевски Со стапувањето на сила на Законот за доселување на стручни кадри од држави кои не се членки на

Прочитај повеќе