Трудово право: Дилеми во однос на надоместокот за работа за време на празници

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Дилеми во однос на надоместокот за работа за време на празници Проф. д-р

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Утврдување на пензиската основа согласно работното време (полно или скратено)

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Утврдување на пензиската основа согласно работното време (полно или скратено) При утврдувањето на

Прочитај повеќе

Трудово право: Работење кај повеќе работодавачи и дополнителна работа

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Работење кај повеќе работодавачи и дополнителна работа

Прочитај повеќе

ВИДЕО| Лекција по трудово право: Кои денови се пресметуваат во годишниот одмор?

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Кои денови се сметаат во годишниот одмор? Проф. д-р Лазар Јовевски

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Меѓународен ден против злоупотреба на детскиот труд

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Меѓународен ден против злоупотреба на детскиот труд Овој понеделник во рубриката за трудово

Прочитај повеќе

Кој го докажува постоењето на дискриминација или мобинг во случај на спор?

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО   Тема: Кој го докажува постоењето на дискриминација или мобинг во случај на спор?

Прочитај повеќе

Проф. Ристовски: Новиот Закон за работни односи правилно ја дефинира работата на далечина

Разговараше: Бобан Илијевски Работата на далечина е тема којашто во Македонија ја наметна пандемијата со Ковид – 19. Од 2020

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Вознемирување на работно место – МОБИНГ

Рубрика трудово и социјално право Тема: Вознемирување на работно место – МОБИНГ Конфликтите на работното место не се непозната појава.

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Синдикално организирање на јавниот сектор

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Синдикално организирање на јавниот сектор Членството во синдикатот, особено во оние синдикати каде

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Платите на административните службеници

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Платите на административните службеници Како и за сите останати вработени, така и административните

Прочитај повеќе