Што претставуваат привремените вработувања?

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Што претставуваат привремените вработувања? Привремени вработувања се оние вработувања кои се за вршење

Прочитај повеќе

Што претставува актот за систематизација, а што актот за внатрешна организација во институциите?

Фејсбук статус на Проф. Д-р Лазар Јовевски: Рубрика за трудово и социјално право Тема: Што претставува актот за систематизација, а

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Извршување на работни задачи во јавниот сектор

Рубрика трудово и социјално право Тема: Извршување на работни задачи во јавниот сектор Работните задачи на вработените во јавниот сектор

Прочитај повеќе

Испратнина во случај на откажување на договорот за вработување поради технолошки вишок

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Испратнина Многу често поставувано прашање во случај на откаување на договорот за вработување

Прочитај повеќе

Рубрика за трудово и социјално право: Отказни рокови

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Отказни рокови Во нашиот Законот за работни односи се предвидени одредби во однос

Прочитај повеќе

Враќање на работа на работник по правосилна пресуда заради незаконит отказ

РУБРИКА ЗА ТРУДОВО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Тема: Враќање на работа на работник по правосилна пресуда заради незаконит отказ Многу често

Прочитај повеќе

Во која насока треба да се реформира трудовото законодавство?

Трудовото законодавство опфаќа повеќе области и е уредено со голем број на посебни закони (lex specialis). Најголем број од законите

Прочитај повеќе

(ВИДЕО) Ексклузивно интервју со проф. д-р Лазар Јовевски

Ексклузивно интервју на порталот Работник со проф. д-р Лазар Јовевски, експерт во областа на трудовото право, во кое разговараме за

Прочитај повеќе

Јовевски: Работата од дома треба да се воспостави по македонска мера

Голем број од компаниите коишто ја имаат таа можност, планираат и по завршувањето на корона кризата, да ја задржат праксата

Прочитај повеќе

(Видео) Проблемите и предизвиците на работниците и работодавачите за време на корона кризата

Од барања за потпишување на изјави со кои работниците ќе им бидат постојано на располагање на работодавачите, па се до

Прочитај повеќе