Овластувања на трудовиот инспектор

Овластувања на трудовиот инспектор Врз основа на Законот за инспекција на трудот во вршењето на работите на инспекцискиот надзор, инспекторот

Прочитај повеќе