archiveувоз

Правда

Во земјата не се увезува и не се согорува опасен отпад, државата има пропишано строги закони и стандарди и спроведува сериозни контроли

Во врска со дезинформациите за увоз, складирање и согорување на опасен отпад во државата и поврзаноста со квалитeтот на воздухот,...