За две години уделот на храната во вкупните трошоци се зголемил за 6,3%!

Алармантни сознанија откриваат податоците од Државниот завод за статистика. Според податоците, во 2018 година, уделот на храната и на безалкохолните

Прочитај повеќе