Ненавремено донесување на Законите од областа на управување со отпадот неповолно ќе влијае врз компаниите

Иако изминатиот период МЖСПП работеше максимално колку може на изготвување и носење нов пакет закони од областа на животната средина

Прочитај повеќе