Каква плата би сакале: по учинок или фиксен износ?

Во Македонија платите главно се исплатуваат во определен фиксен износ кој е одреден во договорот за работа, во одредени дејности

Прочитај повеќе