Како да го прочистите апаратот за филтер кафе? Едноставно:

Можете да користите таблети за прочистување или едноставно решение со алкохолен оцет. Процедура за прочистување на апарат за филтер кафе

Прочитај повеќе