Нов едукативен и практичен прирачник за финансиска писменост од младите за младите – прв од ваков тип во државата!

Бројни истражувања покажуваат дека на младите им е потребна поголема финансиска писменост. Особено во кризни и турбулентни времиња, знаењата и

Прочитај повеќе

Летна школа за финансиска писменост за поголема финансиска независност и поголем општествено-економски развој

Пријавувањето за учество на Летна школа за финансиска писменост за напредно ниво на финансиска писменост трае до недела (26.09.2021)! Бројни

Прочитај повеќе

МФ: Поголема финансиска писменост – подобри финансиски одлуки и економски развој

Подобрувањето на финансиската едукација е од големо значење за економскиот развој на една земја, бидејќи колку финансиски пописмено е населението

Прочитај повеќе