„ФЛЕКС КРЕДИТ“ ГО ПРЕТРКА „КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС“

Порталот Пари, минатата недела го објави првиот дел од анализата како работат небанкарските финансиски друштва за кредитирање, под наслов ГРАЃАНИТЕ СЀ ПОВЕЌЕ СВРТЕНИ КОН

Прочитај повеќе