Финансискиот систем е во добра состојба, банките ја потврдија отпорноста на шоковите

Финансискиот систем е во добра состојба и е подготвен да им одговори и на идните предизвици. Меѓусекторската поврзаност на институционалните

Прочитај повеќе