Фондот за пензиско и инвалидско осигурување вработува 4 службеници

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување вработува четири службеници. Се бара архивар – деловодител, Комисија за оцена на работна способност

Прочитај повеќе