Бектеши: Македонија е прва држава што изработи Национален план за енергија и клима

Политиките на Министерството за економија во областа на енергетиката се фокусирани на енергетската транзиција, енергетска ефикасност и заштита на животната

Прочитај повеќе