Холнадското министерство за финансии даде поддршка за градење на човечки капитал во македонското

Размената на искуства и знаења помеѓу министерствата за финансии на Република Северна Македонија и Кралството Холандија продолжува и следните две

Прочитај повеќе