Решението за оданочување на хонорарни работници треба да биде согласно македонската мера

МАКЕДОНСКА МЕРА-MACEDONIKUM ADMODUM Тема: Оданочување на хонорарните работници Има повеќе групи граѓани кои остваруваат приход преку хонорарно плаќање. Во минатото

Прочитај повеќе