Само невидлив Евреин е безбеден во Германија?

Ополномоштеникот на германската влада за антисемитизам ги советува Евреите да се воздржат од носење кипа, што е скандал. Ако Феликс

Прочитај повеќе