Со измени на Законот за Царинската тарифа до поголема конкурентност на економијата

Поголема конкурентност на домашните компании, зголемување на извозот, зголемено ангажирање на работна сила, отворање на нови работни места, вклучување на

Прочитај повеќе