Бизнис заедницата бара усогласување на царинските стапки со оние во ЕУ

Усогласувањето на царинските стапки со стапките на ЕУ ќе доведе до јакнење на конкурентноста на домашната индустрија, зголемени инвестиции од

Прочитај повеќе