Од 46 мерки, само 14 се родово позитивни

Центарот за истражување и креирање полити во рамки на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република

Прочитај повеќе