Шпанска компанија воведе четиридневна работна недела

Шпанската комопанија „Софтвер Делсол“ ја воведе во пракса идејата за четиридневна работна недела. За да го направи тоа возможно таа

Прочитај повеќе