МВР објави јавен оглас за вработување 600 полицајци

Министерството за внатрешни работи објави јавен оглас за засновање на работен однос на 600 извршители на работно место „Полицаец“ за

Прочитај повеќе

МВР објави јавен оглас за вработување на 600 полицајци

Министерството за внатрешни работи согласно своите организациони потреби, како и согласно одредбите од Законите за внатрешни рабои и за полиција

Прочитај повеќе