Стручно усовршување на вработените во јавна установа за социјална заштита

Стручно усовршување на вработените во јавна установа за социјална заштита Вработените во јавна установа за социјална заштита како даватели на

Прочитај повеќе

Дисциплинска одговорност на вработените во јавните установи

Дисциплинска одговорност на вработените во јавните установи Вработените во јавна установа за социјална заштита како даватели на јавни услуги, лично

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Дисциплинска одговорност на вработените во јавните установи

Рубрика за трудово и социјално право Тема: Дисциплинска одговорност на вработените во јавните установи Работењето во јавна установа за социјална

Прочитај повеќе

Лекција по трудово право: Вработувања во јавни установи за социјална заштита

Рубрика трудово и социјално право Тема: Вработувања во јавни установи за социјална заштита Вработувањето во јавните уставнови за социјална заштита

Прочитај повеќе