- Advertisement -

archiveјугоисточен

ЕкономијаМакедонија

Југоисточниот регион со најголемо учество во бруто-додадена вредност во земјоделството

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година, во креирањето на бруто-додадената вредност во земјоделството, најголемо учество има...