- Advertisement -
Правда

Владата го усвои предлог – законот за спречување и заштита од дискриминација

Владата го усвои предлог - законот - Работник
414views

Владата денеска повторно го разгледа и усвои Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација, кој ќе биде испратен до Собранието на РСМ на усвојување.

Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација усогласен со сите ЕУ директиви и меѓународни стандарди, кој беше усвоен од страна на Собранието на Република Северна Македонија во мај 2019 година. Со Одлука на Уставниот суд од мај 2020 година беше укинат во  согласност со член 75 став 3 од Уставот на Република Северна Македонија.

Новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација има добиено позитивни мислења од Венецијанската комисија, од Обединетите нации, од Европската Унија и од ОБСЕ-ОДИХР, кои оценуваат дека Република Северна Македонија, со ова ново законско решение, прави значаен чекор во борбата против сите форми на дискриминација, почитувајќи го и вклучувајќи го  законодавството на ЕУ и меѓународните стандарди за човекови права. Со законот се уредуваат превенцијата и  забраната од дискриминација, облиците и видовите на дискриминација, постапките за заштита од дискриминација како и  составот и работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.