АД „Пошта на Северна Македонија“ поднесе иницијатива за мирно решавање на работниот спор

АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, како Национален поштенски оператор, кој ја обезбедува универзалната услуга, која е од јавен

Прочитај повеќе