Сертификат за деловна успешност добија 30 реномирани компании

Триесет претпријатија од различни дејности го активираат Сертификатот за деловна успешност со што се потврдува дека имаат достигнато висока бонитетна

Прочитај повеќе

Со соодветни мерки за заштита може да се зачува колективното здравје и да се намалат негативните економските последици

Туристичко угостителска комора на Македонија ставајќи акцент за заштита на здравјето како приоритет, од почетокот на здравствено-економската криза активно дава

Прочитај повеќе

Квалификувани сертификати за безбедно дигитално работење

Секоја компанија којашто решава да го започне процесот на дигитализација има иста цел – да ја унапреди работата и ефикасноста,

Прочитај повеќе