Со соодветни мерки за заштита може да се зачува колективното здравје и да се намалат негативните економските последици

Туристичко угостителска комора на Македонија ставајќи акцент за заштита на здравјето како приоритет, од почетокот на здравствено-економската криза активно дава

Прочитај повеќе

Квалификувани сертификати за безбедно дигитално работење

Секоја компанија којашто решава да го започне процесот на дигитализација има иста цел – да ја унапреди работата и ефикасноста,

Прочитај повеќе