Социјалните пакети се директни поттикнувачи на сивата економија и ја хранат правната недисциплина

Петтиот пакет е конципиран по сеопфатни консултации со бизнис заедницата и синдикатите и од тој аспект мислам дека ќе наиде

Прочитај повеќе