Македонските сезонски работници во Хрватска заслужуваат подобрени работнички права

Еден од најголемите приоритети на Синдикатот за угостителство и туризам на Македонија е сезонските угостителски и туристички работници коишто одат

Прочитај повеќе