Децата во сиромашни семејства имаат поголем ризик да останат сиромашни, образованието клучно за надминување на оваа ситуација

Сиромаштијата во земјава контиунирано опаѓа, но детската сиромаштија се намалува побавно од сиромаштијата кај возрасните. Анализите покажуваат дека децата кои

Прочитај повеќе